×
×
ENGELSİZ ERZURUM TEKNİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ENGELSİZ ERZURUM TEKNİK
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ENGELSİZ ERZURUM TEKNİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ENGELSİZ ERZURUM TEKNİK
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ENGELSİZ ERZURUM TEKNİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ENGELSİZ ERZURUM TEKNİK
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
MENÜLERMENÜLER  
FORMLARKATEGORİLER  
1 / 3
 
2 / 3
 
3 / 3
 

HAKKIMIZDA  

 

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ HAKKINDA

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 20 Haziran 2006 tarih ve 26204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği”ni çıkarmıştır. Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince her üniversitede “Yükseköğretim kurumları özürlü öğrenci birimi” kurulacaktır (Yasal metinde özürlü ifadesi kullanıldığı için bu şekilde ifade edilmiştir). 

Erzurum Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi ilk olarak Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı bünyesinde 2014 yılında faaliyetine başlamış, 2019 yılına kadar bu şekilde engelli öğrencilerimize hizmet vermiştir. 2019 yılı başında yeniden yapılanma ile doğrudan Rektörlüğe bağlı olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Erzurum Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi engelli öğrencilerimizin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek üzere, öğrencilerin idari ve fiziksel ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere kurulmuştur.

Bu doğrultuda öğrencilerimize destekleyici, iyi kaynaklarla donanmış bir ortam sağlayarak akademik başarı ve eğitimleriyle ilgili sınırları kaldırmak, öz farkındalıklarını, birey olarak bağımsızlıklarını geliştirmek ve topluma üretici bir vatandaş olarak katılımlarında yardımcı olmak amacındayız.

 

VİZYON

Koordinatörlüğümüzün vizyonu ulaşılabilir engelsiz bir üniversite oluşturmaktır.

 

MİSYON

Birim; engelli öğrenciler, öğretim elemanları ve personele de eşit erişim hakkı ve destek verebilmek için imkanlar yaratmayı kendine amaç olarak belirlemiştir ve üniversitede engellilik konusunda farkındalığı artırabilmeyi misyon edinmiştir.